Opzeggen van het lidmaatschap kan per einde van elk kwartaal en dient schriftelijk te geschieden. Afmeldingsformulier