In onderstaande tabel vindt u de contributieprijzen per kwartaal. De prijzen zijn inclusief bondscontributie en exclusief eenmalig inschrijfgeld à € 12,50.

Soort lesJunior
(tot 16 jaar)
Senior
(16 jaar en ouder)
Toestelturnen dames – 1 uur€ 40,85€ 45,85
Turnen 1 uur€ 40,85€ 45,85
Turnen – Toestelturnen dames – 1,5 uur€ 61,28€ 66,28
Turnen 2 uur€ 74,71€ 79,71
Turnen 3 uur€ 99,98€ 104,98
Turnen 4 uur€ 125,25€ 130,25
Bondscontributie (wel lid, geen les)€ 6,45€ 7,95
Freerunnen 1 uur€ 60,20
Freerunnen 2 uur € 113,95
Heren 1 uur € 46,23
Kleutergymnastiek 1 uur € 40,85
Ouder/kindgymnastiek 1 uur € 45,15

De bovenstaande contributieprijzen gelden per 1 oktober 2020. De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden voldaan en deze worden in de eerste maand van elk kwartaal (januari/april/juli/oktober) afgeschreven voor het komende kwartaal. Het kan zijn dat, ondanks de automatische incasso, de betaling mislukt. Een herinnering kost € 3,50.

Als u vragen heeft over de contributie kunt u een mail sturen naar de penningmeester.

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap moet voor de start van het nieuwe kwartaal. Dit kunt u schriftelijk doen door een mail te sturen naar ledenadministratie@turnkring.nl, met vermelding van voornaam, achternaam en geboortedatum van het lid.

LET OP !!!
U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van de opzegging via de ledenadministratie. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan bent u nog niet uitgeschreven en verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.