Statuten en Huishoudelijk reglement

De Statuten en Huishoudelijk Reglement, zoals goedgekeurd op de ALV van 6 Juni 2011, kunnen hier gedownload worden:

Statuten

Huishoudelijk reglement