Bestuursvergadering 121 januari 2021 om 20:00 uur
Bestuursvergadering 22 maart 2021 om 20:00 uur
Bestuursvergadering 311 mei 2021 om 20:00 uur
Extra ingelaste bestuursvergadering
(ter inventarisatie voor vervanging Jantine, Jenny en voorzitter)
1 juni 2021 om 20:00 uur
Bestuursvergadering 48 juli 2021 om 20:00 uur

Het bestuur van de vereniging vergadert ongeveer zes keer per jaar. Hierboven ziet u de vergaderdata voor het eerste halfjaar.