In onderstaande tabel vindt u de contributieprijzen per kwartaal. De prijzen zijn inclusief bondscontributie en exclusief eenmalig inschrijfgeld à € 12,50.

Soort lesJunior
(tot 16 jaar)
Senior
(16 jaar en ouder)
Toestelturnen dames – 1 uur€ 43,85€ 48,85
Turnen 1 uur€ 43,85€ 48,85
Turnen – Toestelturnen dames – 1,5 uur€ 65,78€ 70,78
Turnen 2 uur€ 80,71€ 85,71
Turnen 3 uur€ 108,98€ 113,98
Turnen 4 uur€ 137,25€ 142,25
Bondscontributie (wel lid, geen les)€ 6,45€ 7,95
Freerunnen 1 uur€ 63,20
Freerunnen 2 uur € 116,95
Heren 1 uur € 49,23
Kleutergymnastiek 1 uur € 43,85
Ouder/kindgymnastiek 1 uur € 48,15

De bovenstaande contributieprijzen gelden per 1 april 2023. De contributie kan uitsluitend per automatische incasso worden voldaan en deze worden in de eerste maand van elk kwartaal (januari/april/juli/oktober) afgeschreven voor het komende kwartaal. Het kan zijn dat, ondanks de automatische incasso, de betaling mislukt. Een herinnering kost € 3,50.

Als u vragen heeft over de contributie kunt u een mail sturen naar de penningmeester.

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap moet voor de start van het nieuwe kwartaal. Dit kunt u schriftelijk doen door een mail te sturen naar ledenadministratie@turnkring.nl, met vermelding van voornaam, achternaam en geboortedatum van het lid.

LET OP !!!
U ontvangt binnen twee weken een bevestiging van de opzegging via de ledenadministratie. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan bent u nog niet uitgeschreven en verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie.