Voor wie?ouderkind
Alle kinderen van anderhalf tot vier jaar die samen met de ouder of met opa, oma of oppas lekker willen gymmen.
Dit kunnen kinderen met heel erg veel energie zijn, maar ook “de kat uit de boom kijkers” en juist ook voor kinderen die bewegen niet meteen als iets vanzelfsprekends zien, kan samen gymmen heel stimulerend werken.

Spelenderwijs ontdekken ouderkind2
Thuis klimmen ze op stoelen en banken. Niets lijkt meer veilig.
“ Niet doen, mag niet, pas op!” Het zijn de kreten die het kind regelmatig krijgt te horen.
Wat thuis niet altijd mag of kan; is wel mogelijk in de gymzaal. Klimmen, klauteren, springen, rollen, of spelen met de ballen, blokken of pittenzakken.
Dit kan allemaal tijdens de les  ouder & kindgym. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.
Daarnaast is het natuurlijk een prima training voor de ontwikkeling van uw kind, zowel op emotioneel, sociaal als motorisch gebied.
Echter het plezier in het bewegen staat voorop!!!
Leren van elkaarouderkind4
Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd, ervaringen gedeeld en opvoedingstips uitgewisseld

Gymles en de opvoeding
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en de peuter meer zelfvertrouwen geven.

Spelen is leren
Het taalgevoel bij een peuter is nog in ontwikkeling, hiervoor zijn de versjes en liedjes een belangrijke bijdrage. Maar ook begrippen als: over de bank en onder de rekstok door, zijn op jonge leeftijd nog onbekend. Door beweging komen de begrippen echter tot leven. Als begeleider kunt u uw kind daarbij helpen. Door bijvoorbeeld bepaalde dingen voor te doen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u zelf ook moet klimmen of klauteren. Activeren, stimuleren en ondersteunen, daar waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende aanzetten tot bewegen. Overigens zal dit soms wel van u zelf enige inspanning vergen. Maar wat is er leuker dan samen “paardje te rijden”, “kom maar in m’n huisje”  te spelen of bij Jan Huigen samen omver te rollen. Sommige kinderen zullen eerst “de kat uit de boom kijken”, maar na een tijdje vanzelf mee gaan doen. De kinderen zullen elkaar daarin zeker ook stimuleren

ouderkind1

“De lessen worden gegeven in Sportcentrum De Boogerd, Hortensiastraat 5, 3261 BG Oud-Beijerland