Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 2 maart 2020 in de Gedachteniskerk aan de Admiraal de Ruyterstraat 1 in Oud-Beijerland. De vergadering begint om 20.30 uur.

Wij verzoeken u allen dringend om aan onze uitnodiging gehoor te geven, omdat wij u allemaal nodig hebben om de vereniging in stand te houden.

Agenda 

  1. Opening van de vergadering
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen ALV 25 maart 2019
  5. Terugblik 2019
  6. Financieel jaarverslag 2019
  7. Begroting 2020
  8. Samenstelling en verkiezing bestuur
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Waarom de ALV bijwonen?

Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoer-de beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2020. Tevens zijn wij (alle leden en hun ouders) de vereniging. Wij dienen er dus met elkaar een succes van te maken en daarbij hebben wij iedereen nodig. U dus ook!

Waar zijn de stukken voor de ALV?

Leden die de ALV komen bezoeken en graag vooraf de stukken willen ontvangen, kunnen deze via mail aanvragen bij de secretaris, via secretaris@turnkring.nl. De stukken worden 2 weken voor de vergadering per mail toegezonden. In verband met papierbesparing liggen er geen geprinte stukken.

Bestuur

Voor de functie van voorzitter, penningmeester, secretaris en ledenadministratie zijn wij hard op zoek naar nieuwe kandidaten. Vandaar een dringend beroep op de leden om zich kandidaat te stellen voor de openstaande bestuursfuncties. Wanneer er geen kandidaten zich aanmelden, dan bestaat de kans dat aan het einde van dit seizoen………………

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze uitnodiging? Neemt u dan contact met ons op via het emailadres info@tunrkring.nl.

Wij rekenen op een hoge opkomst in verband met de te nemen beslissingen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Gymnastiekvereniging De Turnkring

Categorieën: NieuwsTurnkring