Hierbij informeren wij jullie over een aantal heel vervelende belangrijke zaken.

STOPPEN LEIDING

Eerder hebben wij jullie al geïnformeerd dat trainster Marleen aan het einde van dit seizoen stopt met lesgeven. Hiervoor zijn wij al vanaf medio januari van dit jaar op zoek naar een vervang(st)er. Wij hebben de oproep voor een nieuwe train(st)er(s) via allerlei media verspreid, maar hier is helaas nog niemand op af gekomen. Gezien het aantal oproepen voor nieuwe train(st)er(s) door veel meer verenigingen, is de spoeling dus dun.

Toch moet de vereniging verder en zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Alleen, een aantal dagen geleden kregen wij van trainsters Eva en Pernella ook het bericht dat zij samen na dit seizoen gaan stoppen met lesgeven. Twee dagen later heeft ook Jantine ons gemeld te stoppen met lesgeven bij onze vereniging. 

Dit heeft, zoals jullie zullen begrijpen, een enorme impact voor onze vereniging en onze mogelijkheden voor het nieuwe seizoen.

Alle vier de trainsters stoppen overigens wegens privéomstandigheden zoals tijdgebrek, gezondheid, studies, carrière wisseling, welke dus allemaal los staan van onze vereniging.

MOGELIJKHEDEN NIEUWE SEIZOEN

Voor het nieuwe seizoen kunnen wij het volgende lesrooster aanbieden:

* free runnen 

* ouder en kind gym

* kleutergym 

* toestelturnen dames    

ONMOGELIJKHEDEN NIEUWE SEIZOEN

Voor het nieuwe seizoen kunnen wij, zoals het er nu uit ziet, het volgende lesrooster NIET MEER aanbieden:

* selectie 

* plusgroep

* recreanten 

* dames trimgroep 

* dames conditiegym    

STOPPEN BESTUUR

Zoals al tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart aangegeven, stopt het huidige bestuur ook na dit seizoen. Naar aanleiding van al onze oproepen voor nieuwe bestuursleden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering toch vijf mogelijke bestuursleden zich aangemeld om eventueel in het bestuur te komen.

Eén daarvan heeft aangegeven de ledenadministratie op zich te willen nemen, maar de vier overige mogelijke bestuursleden hebben om hun moverende redenen er toch vanaf gezien om in het bestuur te stappen.

Dit betekent dus dat er na dit seizoen ook geen bestuur meer zal zijn.

HOE VERDER???

Als deze vereniging, U ALLEMAAL DUS, het nieuwe seizoen wil starten, dan zullen er dus toch mensen moeten gaan opstaan om in het bestuur te komen.

Om voor u allen en ons duidelijkheid te creëren roepen wij een BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING bijeen op donderdag 2 juli a.s.. De onderwerpen op deze vergadering zullen onder andere zijn:

  • Nieuw bestuur (vrijwilligers kunnen zich vóór 8 juni a.s. opgeven via info@turnkring.nl) 
  • (zo nodig) Ontbinding vereniging; (bij gebreken van een quorum aan leden zal de volgende vergadering op maandag 13 juli 2020 worden gehouden)

Wij hopen oprecht dat onze vereniging (die meer dan 100 jaar bestaat) en uit circa 250 leden bestaat, niet ontbonden hoeft te worden. 

Het Bestuur.