Hierbij willen wij u nogmaals onze Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2020 onder uw aandacht brengen. Wij verzoeken u allen dringend om aan onze uitnodiging gehoor te geven, omdat wij u allemaal nodig hebben om de vereniging in stand te houden!